Yerel Hizmet Sunumunda Alternatif Bir Yöntem: Gönüllü Katılım


Creative Commons License

Akyol İ. T.

in: Güncel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Kara Mustafa,Akyol İbrahim Tanju ve Bek Nahit, Editor, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa, pp.229-254, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ekin Basım Yayım Dağıtım
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.229-254
  • Editors: Kara Mustafa,Akyol İbrahim Tanju ve Bek Nahit, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

20. yüzyılın sonlarında yaşanan siyasal, ekonomik, toplumsal ve yönetsel gelişmeler ülkeleri yakından etkilemektedir. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerin insanlar arasındaki etkileşimi artırmasıyla beraber dünyanın “küçüldüğü” kabul edilmektedir. Küreselleşme olarak ifade edilen bu sürecin bir sonucu olarak vatandaşların hizmet beklentileri farklılaşmaktadır. Artık, vatandaşlar, farklı ülkelerde yürütülen hizmetlerden haberdar olmakta ve bu hizmetleri karar vericilerden talep etmektedirler. Devletler ise vatandaş beklentilerini karşılayacak hizmetleri yürütürken zorlanmakta, hizmetleri sunmuş olsalar dahi istenilen kalitede ve çeşitlilikte yerine getirememektedirler. Bu noktada, yerelleşmenin sağlanması, hizmet sunumunda bir çıkış noktası olarak gösterilmektedir. Bu düşüncenin temelinde “bir hizmeti en iyi şekilde halka en yakın yönetim birimi yerine getirir” anlayışı yer almaktadır. Fakat yerel birimlerin yeterli düzeyde gelir kaynağına ve iş gücüne sahip olmadığı anlayışı üzerine görüş birliği söz konusudur. Vatandaşların ortak ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması gerekirken mali ve teknik açmazların varlığı, yerel hizmet sunumunda paradoksların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi için alternatif hizmet sunma yöntemlerinin geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 2000’li yıllarda gönüllü katılım alternatif hizmet sunma yöntemi olarak karar vericilerin gündeminde daha fazla yer almıştır. Yönetim birimlerine ek maliyetler yüklemeyen gönüllü katılım faaliyetleri, yerel hizmetlerin yürütülmesinde etkili bir metot olarak değerlendirilmektedir.