Düzenli Egzersizin Bazı Fiziksel, Fizyolojik Parametreler VeYaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi


KOÇ H. , ŞAHİN G. , YAPAR A. , BAYDEMİR B. , ABANOZ H.

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri