Otoklav Sterilizasyonunun Fiberglas İçerikli Kuronların Boyutsal Değişimine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Çalışkan A., Aydoğdu H. M., Delikan E.

2. Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, 23 - 25 February 2023, pp.37

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.37
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract


Giriş ve amaç; Bu araştırmada, otoklav sterilizasyonunun fiberglas ile guçlendirilmiş prefabrike kuronlarin hacimsel stabilitesine olan etkisinin in-vitro şartlarda degerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yontem: Araştırma için toplamda 39 adet fibergas içerikli prefabrike kuron kullanıldı. Kuronlar sterilizasyon dongusune gore sterilizasyon yapılmayan, bir sterilizasyon ve dört sterilizasyon olmak üzere üç gruba ayriıdı. Her bir sterilizasyon aşamasında agız içi tarayıcı kullanılarak hacim, alan ve dogrusal olçumleri alındı. Analiz için .stl dosyası olarak Netfabb yazılımına aktarildı. İstatistiksel analizlerde tek yönlu varyans analizi (ANOVA) kullanıldı.

 

Bulgular: Fiberglass içerikli prefabrike kuronlarin sterilizasyon donguleri sonrası ortalama hacim degerleri (mm3) sırasıyla 90.847, 97.648, 93.574 eklindeydi (p>0.05). Fiberglass içerikli prefabrike kuronlarin sterilizasyon donguleri sonrası ortalama alan degerleri(cm2) sırasıyla 2.923, 2.954, 2.952 eklindeydi (p>0.05). Grup içi karşılaştırmalarda gorulen maksimum pozitif dogrusal uzunluk ortalaması 0.684 mm ve maksimum negatif dogrusal uzunluk ortalaması 0.343 mm olarak tespit edildi.

Sonuç: Bu araştırmanın limitasyonlari dahilinde fiberglass içerikli prefabrike kuronlarin otoklav sterilizasyonunun boyutsal stabilite üzerinde klinik uygulamada önemli olabilecek degişikliklere neden oldugu sonucuna varilabilir.