AN EXAMPLE OF INSTAGRAM APPLICATION AND BOOK READING CHALLENGE ON POPULAR CULTURE


Düztepe S.

in: İLETİŞİM GÜNCEL GELİŞMELER, Himmet KARADAL,Rengim SİNE NAZLI,Enes BAL, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.103-129, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademi Titiz Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.103-129
  • Editors: Himmet KARADAL,Rengim SİNE NAZLI,Enes BAL, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The fact that the only thing does not change is the change itself has been increasingly accepted in the daily life of modern times. If we look back at the history, we observe that  all the concepts and theories of communication, correspondence,  nutrition and ownership have been gradually changed and transformed.  One of these concepts is ‘challenge’ or in other words,  to contend against another.    About one hundred year ago, the  concept of challenge most probably was  understood  as  two soldiers or heroes fighting with swords or bare hands in the town squares,  but, in today’s world, when we hear the concept of challenge, the first thing  comes to our minds is the  mutual daily entertainment activities of the  individuals or groups who share  videos on the Instagram  stream or story.

 The people present new challenge videos every day,  as if the screened actions are  part of their lives, although most of them do not even think of doing it  in their real life.  The aim of the study is to explain why  the people try to look different on social media but exhibit similar behaviours, in the context of popular culture. Concordantly,  the definition and etymological origin of the concept of popular culture has been presented and the Instagram application, which has an important place in the popular culture and social media,  has been studied. 

 In this study, book reading challenges of last few years,  which are constantly proposed  at certain intervals without losing their fashion, have been examined and a comparison has been made between social media posts and official book reading rates with an aim to determine  the differences and common aspects of the habits of individuals in social media and their  habits in real life.

 As a result, it has been revealed that the people, who are in search of a self- identity, try to look like the individuals of their dreams and share videos, visuals on social media in this direction under the effect of popular culture.  Although, the individuals share videos and visuals with an aim to  present sophisticated, cultured and intellectual personality,  they become  part of popular culture without realizing it  and  lose their identity and represent sameness. 

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu gerçeği günümüzde kendisini her yeni günde daha çok hissettirmektedir. Tarihin geçmiş çağlarına bakıldığında iletişim, haberleşme, beslenme, sahip olma ile birlikte bildiğimiz tüm kavram ve kuramlar her geçen gün değişerek dönüşmektedir. Bu kavramlar gibi değişip dönüşen kavramlardan birisi ise ‘’Challenge’’ yani meydan okuma kavramıdır. Bundan belki bir 100 yıl öncesinde meydan okuma kavramı zihinlerde iki askerin veya kahramanın meydanlarda kılıçlarla ya da çıplak elleriyle dövüştükleri şeklinde canlanırken, günümüzde meydan okuma kavramını duyan bireylerde ilk akla gelen Instagram hikâye veya genel akışında başka insanlarla video çekerek yaptıkları karşılıklı günlük eğlence aktiviteleridir.

İnsanlar her geçen gün yeni bir meydan okuma videosu ile birçoğunun gerçek hayatlarında yapmayı bile düşünmedikleri davranışları sanki hayatlarının bir parçasıymış gibi diğer insanlara servis etmektedirler. Çalışmada amaçlanan sosyal medyada olduklarından farklı görünmeye çalışan insanların aynı zamanda birbirlerine benzer davranışlar sergilemelerinin popüler kültür bağlamında sebeplerini açıklamaktır.  Bu bağlamda çalışmada popüler kültür kavramının tanımı ve etimolojik kökenine değindikten sonra sosyal medya ve popüler kültür kavramı ile popüler kültür kavramı içerisinde önemli bir yer tutan Instagram uygulamasından bahsedilmiştir.

Çalışmada son birkaç yılda modasını hiç kaybetmeden belirli aralıklarla sürekli maruz kalınan bir örnek olan ‘‘kitap okuma challenge’ları’’ incelenmiş ve sosyal medya paylaşımları ile resmi kitap okuma oranları arasında bir karşılaştırma yapılarak bireylerin sosyal medyada oluşturdukları alışkanlıkları ile gerçek hayatta sahip oldukları alışkanlıklar arasındaki farklılıklar ve ortak yönler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak bir benlik arayışı içerisinde olan insanların, sosyal medyada olmadıkları ya da olmayı hayal ettikleri bireyler gibi görünmek adına popüler kültürün etkisi altında kaldıkları ve paylaşımlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerine ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen paylaşımlar bilgili, kültürlü ve entelektüel kişilik sergilemek adına gerçekleştirilirken fark etmeden popüler kültürün bir parçası haline dönüşen birey aslında giderek benliğini kaybetmekte ve aynılaşmaktadır.