ZİRKONYA ALTYAPILARIN MARJİNAL BÖLGE DİSTORSİYONLARININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Eskitaşçıoğlu M., Aydoğdu H. M., Türk G. I.

Dicle Dişhekimliği Dergisi, vol.16, no.2, pp.208-213, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Dicle Dişhekimliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.208-213
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Farklı programlar ile sinterlenmiş Y-TZP kron altyapılarda tekrarlayan fırınlamalar sırasında marjinal bölgedeki boyutsal değişimlerin incelenmesi. CAI/CAD/CAM sistemi kullanılarak (CEREC 3, Sirona, Bensheim, Almanya) presinterize Y-TZP bloklardan (InCoris ZI, Sirona, Bensheim, Almanya) millenerek üretilen 30 adet tek kron altyapısı üç gruba ayrıldı (n=10) ve her grup farklı bir program ile sinterlendi (A: 8 saat, B:2 saat, C:10 dakika). Tüm altyapılar veneer porselen uygulamasını temsilen 5 kez fırınlamaya tabi tutuldu. Ölçüm mikroskopu (TM-505, Mitutoyo, Tokyo, Japonya) kullanılarak tekrarlayan fırınlamalar öncesinde ve sonrasında kron altyapılarının marjinal kenarlarında belirlenen noktalar arasında bukkolingual (BL), mesiodistal (MD) ve oblik (OB A ve OB B) boyut ölçümleri yapıldı. Veneer fırınlamaları sonrasında A grubu için MD (%0.127) ve OB B (%-0.352), B grubu için MD (%0.102) ve OB B (%-0.358), C grubu için BL (%0.177) ve OB B (%-0.181) parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı değişim görülmüştür. Boyut değişiklikleri için gruplar arasında yapılan karşılaştırmada OB A ve OB B parametreleri için istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır, bununla birlikte MD ve BL parametreleri için gruplar arasında farklar olduğu belirlenmiştir. Mesiodistal boyutta B (%-0.069) grubunun A (%0.127) ve C (%0.102) gruplarından, bukkolingual boyutta ise C (%0.177) grubunun A (%0.017) ve B (%-0.032) gruplarından farklılık gösterdiği görülmüştür. Farklı ısı ve zaman aralıklarında sinterlenmiş olan Y-TZP altyapılar tekrarlayan fırınlamalar karşısında farklı davranışlar göstermişlerdir.