Aktif Yeşil Alanların Konut Fiyatları Üzerine Etkisinin Araştırılması: Mersin İli Yenişehir İlçesi Örneği


Creative Commons License

Alkan Y., Uslu C.

İnönü Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.13, pp.1-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal)