Türkiye Cumhuriyeti'nin On Beşinci Yıl Dönümü Anısına Yapılan Yayın Faaliyetleri


Karataş M.

THE JOURNAL OF THE FACULTY OF LANGUAGES AND HISTORY-GEOGRAPHY OF ANKARA UNIVERSITY, vol.54, no.1, pp.83-106, 2014 (AHCI)

Abstract

This article studies the publications made in Turkish press for the fifteenth anniversary of the proclamation of the Republic of Turkey. Information about the contents of institutional and individual publications made in the aforementioned anniversary will be given in this article, which can be evaluated as an attempt of creating a bibliography on the subject. Thus we also would like to draw attention to an important series of publications of Early Republican Turkey. According to our opinion, this series addressing numerous interdisciplinary scientific fields constitutes a refined source for the researchers studying on the period of Turkey’s history between the years 1923-1938. 

Bu makale, Türkiye Cumhuriyeti’nin on beşinci yıldönümü anısına Türk matbuatında yapılan neşriyatı konu edinmektedir. Bir bibliyografya denemesi biçiminde değerlendirilebilecek bu makalede, kurumsal ve bireysel yapılan yayınlar hakkında içerik bilgisi de verilerek Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nin önemli bir yayın serisine dikkat çekilmek istenmektedir. Kanaatimize göre, disiplinler arası birçok bilimsel alana hitap ettiğini düşündüğümüz bu yayın serisi, çalışmaları Türkiye’nin1923-1938 yılları arası dönemi kapsayan araştırmacıların başvurması gereken rafine kaynak niteliğindedir.