Hashimoto Tiroidit Hastalarında HLA DRB1 Alellerinin Dağılımı


PATIROĞLU T., AKAR H. H., AKAY A., OK E.

Şişli Etfal Tıp Bülteni, 2015 (Peer-Reviewed Journal)