Determination Of In Vitro Antimicrobial Activities Of Some Moss


Creative Commons License

Benek A., Şenturan M., Şimşek Ö., Canlı K., Altuner E. M.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.9, no.3, pp.474-481, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Karayosunlarının hastalıklara karşı etkisi olduğu çok uzun yıllardan beri bilinmektedir ve yaraların tedavi edilmesi ve enfeksiyonlar ile mücadele gibi alanlarda etkin olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada Plagiomnium elatum, Rhynchostegium megapolitanum, Tortella fasciculata ve Tortella tortuosa karayosunu örneklerinin etil alkol ekstraktları disk difüzyon yöntemi kullanılarak, 8 gram pozitif, 9 gram negatif bakteri ve 1 maya olmak üzere, toplam 18 mikroorganizma üzerinde test edilerek antimikrobiyal aktiviteleri belirlenmiştir. Disk difüzyon testi sonucunda tüm karayosunu örneklerinin birkaç mikroorganizmaya karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu ve özellikle gram pozitif olan Staphylococcus aureus ATCC 25923 ve gram negatif olan Escherichia coli ATCC 25922 üzerinde belirgin bir antimikrobiyal aktivitesinin olduğu ortaya konmuştur.