el İcrââtü fî inhâi hâlâti t talâkı s selâsi Dirâsetün meydâniyyetün fî l Mahkemeti l Ahvâli ş şahsıyyeti bi r Riyâd


YARGI M. A.

Mecelletü'l-adl, ss.77-120, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Mecelletü'l-adl
  • Sayfa Sayıları: ss.77-120