CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ


EKİCİ E. , IŞIK B.

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.42-50

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.42-50

Özet

Cam elyaf takviyeli polimer kompozit parçalar günümüzde uzay, havacılık, gemi, kimya ve otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaygın kullanım alanının yanı sıra kompozit parçaların talaşlı işlemesinde kompozit malzemelerin anizotropik yapısından dolayı sorunlar görülmüştür. Bu çalışmada delme işlemi esnasında delik yüzeyinde oluşan yüksek gerilme kuvvetleri sebebi ile delik çıkış kenarlarında oluşan yüzey hasarları incelenmiştir. İnceleme esnasında cam elyaf takviyeli polimer kompozit malzeme, değişik kesme parametreleri (kesme hızı, ilerleme ve takım uç geometrisi) altında delinerek delik çıkış yüzey hasar faktörü ölçümleri yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar yorumlanarak daha az yüzey hasarı için tercih edilmesi gereken optimum kesme parametreleri için önerilerde bulunulmuştur.