Desantralizasyon ve İyi Yönetişim


Creative Commons License

Akyol İ. T.

in: Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ,Dr. Selin KARATEPE,Arş. Gör. Fatma BENLİ, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.181-200, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Beta Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.181-200
  • Editors: Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ,Dr. Selin KARATEPE,Arş. Gör. Fatma BENLİ, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

21. yüzyılda kamu yönetiminin temel bileşenlerinde önemli dönüşümler meydana gelmiştir. Kamu işletmeciliği anlayışının bir ürünü olan “yönetişim” kavramı günümüzde popülaritesini artırmıştır. Bununla birlikte, yönetişim yönetimin her kademesinde kendine yer edinmeye başlamıştır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yönetme sürecindeki ortaklığı olarak ifade edilen yönetişim, geleneksel yönetim anlayışından farklı bir olgudur. Klasik yönetim anlayışının sürdürülebilirliğini yitirdiği küreselleşme çağında yönetişimin başarısı sürecin hukukilik, katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, açıklık gibi ilkelerin ekseninde tamamlanması ile mümkün olmaktadır. Belirtilen ilkelerin uygulama alanı bulması iyi yönetişimin gerçekleştiğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yönetişim yönetimin her kademesinde gerekli olduğu gibi yerinden yönetimler içinde önem arz etmektedir. Yürütülen kamu hizmetlerinin vatandaşlara en yakın birimler tarafından yerine getirilmesi yerelleşme olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda yöre halkının ihtiyaçlarının giderilmesi, kaynak israfının önüne geçilmesi ve hizmet memnuniyetlerinin ortaya çıkması kamu hizmetlerinin (bütün hizmetler için olmasa a) yerel birimler tarafından yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu noktada vatandaşların değişen isteklerine cevap verebilecek birimler olarak yerel yönetimler görülmektedir. Vatandaşların yönetim süreçlerine dahil olması ve karar vericilere kolay ulaşabilmesi iyi yönetişim sürecini etkilemektedir. Bu durum şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelerin hayata geçirilmesinde de kolaylaştırıcı bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Özetle, yerel yönetimlerde iyi yönetişimin gerçekleşmesi desantralizasyon anlayışının hayata geçirilmesi ile ilgilidir. Kamu hizmetlerinin muhatabı yerel vatandaşlar ile karar vericiler arasındaki mekânsal yakınlık sadece katılımın gerçekleşmesine değil iyi yönetişimin de gelişmesine katkı sunmaktadır. Bu bağlamda desantralizasyon iyi yönetişimin hayata geçirilmesinin bir aracı olarak değerlendirilmelidir.