Biyoelektrik İmpedans Analiz Yöntemi ile Serebral Palsili Bireylerde Vücut Kompozisyonunun Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi


ATAR Ö., DİNDAR M. D., ERDUĞAN F.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-10, 2020 (Peer-Reviewed Journal)