İnatçı Mikroskopik Hematürisi Olan Hastalarda Tanısal Sistoskopi Gerekli mi


YÜCETÜRK C. N., DOLUOĞLU Ö. G., ÖZGÜR B. C., KILINÇ M. F., KARAKAN T., DEMİRBAŞ A., ...More

Altıncı Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, Azerbaijan, 29 January - 01 February 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Azerbaijan
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No