Gıda Güvencesi ve Güvenliğinin Sağlanmasında Ceza Hukukunun Rolü


KARAÖNDER İ.

2.Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 24 - 25 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text