RISK FACTORS IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN WAREHOUSE


Creative Commons License

Murat B., Yılmaz K.

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies , Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, vol.1, no.1, pp.416-429

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.416-429
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Competitive market and new production processes have transformed warehouses which known a place where human beings store their food and turned them into complex production facilities. Warehouses have begun to be used in almost all industrial areas with the increasing complexity and newly acquired capabilities. With these skills, threats to employee safety and health have come along. Handling of materials, which is the most basic function of warehouses, is done manually and by machines. Warehouse employees work in inappropriate working positions in order to respond to customer demands risk factors such as risk factors lifting, pulling, carrying the load, pushing, crouching and trunk bending, retroflection (back bending), turning the body while lifting the load. These unfavorable working conditions cause high muscular and skeletal system disorders of the employee and employer. The variety of materials stored in warehouses makes the warehouses more sensitive to fire. 46% of the accidents caused by chemical substances are caused by the improper storage of chemicals. Leaks and spillage from chemical product pallets pose a great danger for employees. Warehouses are places where frequent vehicle traffic occurs. Working closely with employees and vehicles creates a very high risk for the employee. In addition, commonly used forklifts are vehicles that endanger employee safety by causing fatal accidents. In this compilation study, sources of danger for employee safety in frequently used warehouses, especially in the logistics sector, were identified and evaluated. In this context, slipping, stumbling and falling, working at height, material handling (handling), electrical systems, fire and explosion, chemical spills and leaks, workplace traffic are classified as major sources of danger. In the literature and SSI statistics,slipping, stumbling and falling have been identified as the main factors of work accident. It was found that slipping and stumbling caused fatal accidents in warehouses, and of accidents at work 13.95% , of fatal accidents at work 21.78% occurred as a result of sliding and stumbling. The proper removal of the inventory with a proactive approach to the danger, the necessary safety precautions to be taken in advance, and the necessary training is given to the employees, a very common use area by blocking a large percentage of accidents in warehouses with the employee, employer and society can be decreased to minimal levels of damage and casualties.

Üretim ve rekabetçi piyasa yapısı depoları insanoğlunun yiyeceklerini depoladıkları yerler olmaktan çıkartarak karmaşık üretim tesisleri haline getirmiştir. Karmaşıklaşan ve yeni edindiği yeteneklerle birlikte depolar neredeyse tüm endüstriyel alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Kazanılan bu yeteneklerle birlikte çalışan güvenliği ve sağlığına yönelik tehditler de beraberinde gelmiştir. Depoların en temel fonksiyonu olan malzemelerin elleçlenmesi, elle ve makineler vasıtasıyla yapılmaktadır. Depo çalışanları müşteri taleplerine cevap verebilmek için malzemeleri/yükü kaldırma, çekme, taşıma itme, çömelme gibi risk faktörleri ve gövde eğilmesi, retrofleksiyon (arkaya bükülme), yükün kaldırılırken vücudun döndürülmesi gibi uygun olmayan çalışma pozisyonlarında çalışmaktadırlar. Bu olumsuz çalışma koşulları çalışan ve işveren açısından yüksek kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebebiyet vermektedir. Depolarda stoklanan malzemelerin çeşitliliği depolara yangına daha hassas hale getirmektedir. Kimyasal maddelerden kaynaklı kazaların %46’sı kimyasalların düzgün depolanmamasından kaynaklanmaktadır. Kimyasal ürün paletlerinden meydana gelecek sızıntı ve döküntüler çalışanlar açısından büyük tehlike kaynağı oluşturmaktadır. Depolar çok sık araç trafiğinin yaşandığı yerlerdir. Çalışanlar ile araçların yakın çalışması çalışan açısından çok yüksek tehlikeye sebebiyet vermektedir. Ayrıca yaygın olarak kullanılan forkliftler ise ölümcül kazalara sebebiyet vererek çalışan güvenliğini tehlikeye atan araçlardır. Bu derleme çalışmasında başta lojistik sektörü olmak üzere sıklıkla kullanılan depolarda çalışan güvenliğine yönelik tehlike kaynakları tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu bağlamda kayma, tökezleme ve düşme, yüksekte çalışma, malzeme elden geçirme (elleçleme), elektrik sistemler, yangın ve patlama, kimyasal döküntü ve sızıntılar, iş yeri trafiği başlıca tehlike kaynakları olarak sınıflandırılmıştır. Literatürde ve SGK istatistiklerinde kayma, tökezleme ve düşme başlıca iş kazası etmeni olarak belirlenmiştir. Kayma ve tökezlemenin depolarda ölümle sonuçlanan kazalara sebebiyet verdiği, meydana gelen iş kazalarının %13,95’ine, ölümlerin %21,78'ünün kayma ve tökezleme sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Proaktif bir yaklaşım ile tehlike envanterinin doğru olarak çıkarılması, gerekli güvenlik önlemlerinin önceden alınması ve çalışanlara gerekli eğitimin verilmesi ile çok sık kullanım alanına sahip depolarda meydana gelen iş kazaları büyük bir oranda engellenerek çalışana, işveren ve topluma olan zarar ve kayıp en az seviyelere indirilebilecektir.