Kent İçi Alanlarda Peyzaj Tasarımı İle Gürültü Kontrolü: Çanakkale Kenti Örneği


SAĞLIK A. , SAĞLIK E. , KELKİT A.

Ekoloji 2014 Sempozyumu, Gazimagusa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2014, ss.81

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gazimagusa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.81

Özet

Gürültü özellikle son yıllarda “Çevre Kirliliği” içinde incelenen “ekolojik bir faktör” olarak kabul edilmektedir. Birey ve toplum sağlığı üzerinde yorgunluk, sinirlilik, gerginlik, uykusuzluk, dikkatin dağılması, iş veriminin azalması, hafızada ve sosyal davranışlarda değişiklik gibi birçok olumsuz etkisi vardır. Tüm dünyaca kabul edilmiş olan gürültü kirliliği sorunu, diğer kirlenme türleri gibi insanlara olduğu kadar çevreye de rahatsızlık verir duruma gelmiştir. İstenmeyen ses olarak tanımlanabilen gürültü, sanayinin gelişmesi, nüfus artışı ve plansız şehirleşmeye bağlı olarak artmaktadır.

Gürültünün, insan sağlığı ve konforu açısından kabul edilebilir sınırlara indirgenmesi ve zararlı etkilerinin giderilebilmesi için uzun yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Peyzaj mimarlığı açısından ise gürültü sorunun önlenmesinde bitkisel materyal kullanımı ile oluşturulacak gürültü perdeleri büyük önem taşımaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 yılında Türkiye genelinde yaptığı gürültü denetimlerinin sonuçlarına göre İstanbul en gürültülü il olarak açıklanmıştır.  İstanbul’u İzmir, Muğla, Antalya, Konya ve Çanakkale takip etmiştir. Bu sonuçlar ışığında Çanakkale’de gürültü kirliliği seviyesinin oldukça yüksek olduğu ve önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Araştırma Çanakkale kent merkezinin en yoğun yerleşim alanı içinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı; yapılacak ölçümlerle gürültü kirlilik düzeyinin saptanması, gürültü kirliliği haritasının oluşturulması ve alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu araştırmada ulaşım, inşaat, yerleşim ve ticaret gibi kentin önemli merkezlerinde gürültü düzeylerinin elde edilmesi ve bitkisel materyalin gürültünün azalmasına etkisini belirlemek amacıyla; bitkisel materyal içeren 20 noktada ölçümler yapıldı. Yapılan ölçümlerde eşdeğer gürültü seviyesi (Leq) parametresi kullanılmıştır. Ölçüm sonuçları, kentteki gürültü yoğunluğunun bölgesel dağılımı ve anketten elde edilen veriler dikkate alınarak gürültü önleyici ya da azaltıcı önlemler geliştirilmiştir.