Türkiye’de koro eğitimcisi yetiştirmede AKÜ Devlet Konservatuvarı Koro Anasanat Dalı


TÜRKMEN E. F.

Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 25 - 27 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey