Aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit ve anaç kombinasyonlarının vejetatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri


DARDENİZ A., ŞAHİN A. O.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, vol.34, no.2, pp.1-9, 2005 (Peer-Reviewed Journal)