Metaphorical Perceptions of Candidate Visual Arts Teachers towards the Concept of art, artist and artwork


Aydemir H.

International Journal Research in Fine Arts Education, vol.6, no.2, pp.1-17, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: International Journal Research in Fine Arts Education
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.1-17
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

It can be said that art, as a human activity that emerges from life, is as old as human history (Akdoğan, 2001). There have been ongoing discussions on the concepts of art, artist and artwork for years. Although there is not only one definition of these concepts, various definitions are made according to the time and situation in which they take place. In addition, it is a known fact that there are many people today who completely detach these concepts from their context. For example, there are people who consider themselves artists because they take a coffee cup in their hands and make a heart sign on the coffee foam, who consider the heart sign as an artwork, and who consider the act of making a heart sign on the coffee foam as an artistic activity. Similarly, there are many people who consider themselves artists because they cook very well. Well, are these people really artists? Are the products they create really artworks? And can we define the process they go through while creating the product as "art"? In order to answer these questions, it would be helpful to clarify what art is in the real sense, who is an artist or who can be characterized as an artist, and what can qualify an artwork? 

Bu araştırma ile görsel sanatlar öğretmeni adaylarının sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarına ilişkin metaforik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 4. Sınıfa devam eden 5’i erkek 21’i kadın olmak üzere toplam 26 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarının her biri için bir metafor geliştirmeleri ve bu metaforu gerekçelendirmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının “sanat” kavramı için 22, “sanatçı” kavramı için 24 ve “sanat eseri” kavramı için 20 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Geliştirilen metaforlar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve “sanat” kavramı için 7, “sanatçı” kavramı için 13 ve “sanat eseri” kavramı için 7 kategori altında toplandığı görülmüştür. Araştırma sonunda görsel sanatlar öğretmeni adaylarının; sanatı, bireyin kendini ifade etme aracı olarak gördükleri ve “ayna, yansıma ve özgürlük” metaforları ile ifade ettikleri görülmüştür. Sanatçı’yı ise topluma yol gösteren kişi olarak tanımladıkları ve bu kapsamda;  “önder, öncü, rehber, elçi, bilge ve projeksiyon” metaforları ile ifade ettikleri görülmüştür. Sanat eserini ise, bireyin kendini ifade etmesine olanak sağlayan bir ürün olarak gördükleri ve “ayna, kimlik, günlük, duygu, arınma, fotoğraf ve çocuk” metaforları ile ifade ettikleri görülmüştür.