Politika belgeleri ışığında Türkiye’de ortaöğretim kademesi ile ilgili son on yıldaki sayısal değişmeler (2000-2009)


ÖZTÜRK H., Kavak Y.

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes