Yaşlı Bireylere Psikolojik Yardım Vermeye İlişkin Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi


Yıldırım G., Kocayörük E.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.19, no.2, pp.409-427, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17244/eku.1311048
  • Journal Name: Eğitimde Kuram ve Uygulama
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Educational research abstracts (ERA)
  • Page Numbers: pp.409-427
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yaşlılara psikolojik danışma hizmeti vermeye ilişkin psikolojik danışman adaylarının görüşlerini inceleyerek; yaşlı bireylerle psikolojik danışma alanında gerek akademik gerekse uygulama çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bunun yanı sıra eğitim fakültelerinde yer alan rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünün, yaşlı bireylere yönelik program ve ders içeriklerinde değişikliklere gidilmesi ve yeniden düzenlenmesi konusunda gerekli araştırmaların yapılması, eksikliklerin tespit edilmesi çalışmanın bir diğer amacıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilen bu araştırmaya 2022-2023 eğitim öğretim yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde öğrenim görmekte olan 8 son sınıf psikolojik danışman adayı katılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt (kriter) örneklemesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda eğitime ve deneyime yönelik görüşler, yaşlılarla çalışmaya yönelik ilgi ve isteklilik, yaşlılarla çalışmaya yönelik sınırlı ve güçlü yönler, yaşlılarla çalışmak için sahip olunması gereken özellikler ve yaşlılarla psikolojik danışmanın önem ve gerekliliği başlıkları altında 8 temel kategori belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcılar en çok yaşlılara yönelik aldıkları eğitimin eksiliğine vurgu yapmışlardır. Çoğu katılımcı yaşlılarla çalışma konusunda istekli olurken bir kısmının bu konuda daha kararsız ve isteksiz olduğu görülmüştür. Yaşlılarla çalışmak için gerekli psikolojik danışman özelliklerine sahip olunması gerektiğini, bu alanda yeterli eğitim almalarının önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Yas, ölüm, sosyalleşme, depresyon, duyguları ifade etmede zorluk yaşama gibi konularda yaşlıların psikolojik yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdir. Psikolojik danışma alanının gelişimi için yaşlıların yardım almaya yönelik isteklerinin artırılması gerektiğini belirtmişlerdir.