Financialisation of Capitalism: Expansion of Indebtness from Global Level to Household Level in Turkey


EROĞLU E.

Journal of Administrative Sciences, vol.12, no.24, pp.101-129, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 24
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Journal of Administrative Sciences
  • Page Numbers: pp.101-129
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

they impoverish a great majority of societies while growing. In other
words, this is a kind of capital accumulation model dependent on increasing
income and wealth inequality on one hand and keeping wages low
on the other hand. Such a model can be sustainable only with borrowing.
It is an undeniable fact that lending-borrowing relation is one of the
most significant leverages of capital accumulation. It seems that lending-
borrowing relation deepening and expanding not only from global
to national level but also from national level to households has become
the center of the social life. This study will focus both on the financial capital
accumulation process that started to rise in the early 21st century
in Turkey and on indebtedness of households.

Günümüz kapitalist ekonomilerinin en belirgin özelliklerinden biri büyürken
toplumun büyük bir kesimini yoksullaştırmasıdır. Bir yandan
artan gelir ve servet eşitsizliği diğer taraftan ücretleri düşük tutmaya
bağımlı bir sermaye birikim modeli. Böyle bir modelin sürdürülmesi ancak
borçlanma ile mümkündür. Borçlanma ilişkisinin sermaye birikiminin
en önemli kaldıraçlarından biri olduğu kaçınılmaz bir gerçekliktir.
Öyle ki, küresel düzeyden ulusal düzeye ve ulusal düzeyden hane halklarına
doğru genişleyen ve derinleşen bir borç ilişkisi toplumsal yaşamın merkezi haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de özellikle 2000’li yılların
başında yükselişe geçen finansal sermaye birikim süreci ile hanehalkının
içinde bulunduğu borçlanma ilişkisi üzerinde durulacaktır.