Amanos dağları ve Maraş dolaylarında Miyosen havzalarının tektonik evrimi


YILMAZ Y., GÜRPINAR O., YİĞİTBAŞ E.

Türkiye Petrol Jeologları Derneği (TPJD) Bülteni, vol.1, pp.52-72, 1988 (Non Peer-Reviewed Journal)