Yiyecek İçecek İşletmeleri Çalışanlarının Yöneticilerinde Algıladıkları LiderlikDavranışı ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki


Cinnioğlu H., Atay L., Diker O.

Journal of Tourism and Gastronoy Studies, vol.7, no.1, pp.397-414, 2019 (Peer-Reviewed Journal)