Arazi Toplulaştırmasına Katılımın Sağlanmasında Üretici Örgütlerinin Etkisi: Çanakkale İli Örneği


Karaönder İ.

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.21-27, 2021 (Peer-Reviewed Journal)