Impact of Distance on State University Enrolments: A Panel Data Analysis


Bekaroğlu C.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.40, pp.450-488, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 40
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35408/comuybd.777929
  • Journal Name: Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.450-488
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to explain the impact of distance on state university enrolments in Turkey based on the student data received from Canakkale Onsekiz Mart University (ÇOMÜ) extending our previous study by incorporating 19 years of panel data. We are able to corroborate our earlier findings, explaining 70% of the variation in student composition by using 3 highly statistically significant variables; i) distance to university city, ii) distance to major cities, and iii) the number of students who pass the university entrance test, in addition to trend effects. Further analysis more robustly shows that a relatively significant gender disparity still persists and distance is found to be much less effective on female students. Additional parametric efficiency analysis also reveals that, compared to the predicted results, conservative and mostly landlocked provinces send increasingly fewer students to ÇOMÜ while nearby provinces, Eastern Anatolia and the Black Sea Region shows a much greater interest.

Bu çalışma, mesafenin Türkiye’de devlet üniversiteleri kayıtları üzerindeki etkisini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’nden elde edilen verilerle, 19 senelik panel veri seti kullanarak ve daha önceki çalışmamızı genişletecek şekilde açıklamayı amaçlamaktadır. Trend etkilerine ek olarak istatistiki açıdan önemli değişkenler olan i) üniversite şehrine mesafe, ii) büyük şehirlere olan mesafe ve iii) üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerin sayısı değişkenlerini kullanarak öğrenci kompozisyonundaki değişimin % 70’ini açıklamakta ve önceki çalışmamızdaki bulgularımızı teyit etmiş bulunmaktayız. Analizler, cinsler arası tercih farklarının hala var olduğu ve mesafenin kız öğrenciler üzerindeki etkisinin erkek öğrencilere nisbeten çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Ek olarak, parametrik etkinlik analizleri de, beklenen sonuçlara kıyasla, özellikle muhafazakâr ve daha çok denize kıyısı olmayan Orta Anadolu’nun ÇOMÜ’yü daha az tercih ederken, yakın iller, Doğu Anadolu ve özellikle de Karadeniz’in ÇOMÜ’ye çok büyük ilgisinin olduğunu göstermektedir.