Kolankaya D., Songür (Hayretdağ) S., "Tavuk Embriyolarında Fibronektin Dağılımının İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi", 3-7 Eylül 1996, , Eskişehir (1996).


HAYRETDAĞ S., KOLANKAYA D.

III. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 September 1996, pp.45

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.45
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No