"I THINK" AND THE ARGUMENTS OF THE PRESENCE OF THE SOUL IN DESCARTES


Özgökman F.

KAFKAS ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.10, no.19, pp.185-204, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 19
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17050/kafkasilahiyat.1175775
  • Journal Name: KAFKAS ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI
  • Journal Indexes: Periodicals Index Online, Historical Abstracts, Index Islamicus, Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.185-204
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ Descartes, Meditasyonlar’da insan ruhunun veya zihninin bedenden ayrı olarak var olduğuna dair üç argüman sunar. Birincisinde “düşünüyorum o halde varım” ile var olmanın en temel biçiminin düşünmek yani kendisine dair bilinci olduğunu fark eder ve bunun şüphe götürmez kesinliğinden hareketle kendisinin diğer duyulur şeyler gibi şüphe götüren bedenden farklı olduğu sonucunu çıkarır. İkincisinde ise Descartes zihin ve bedenin kavramsal olarak birbirlerinden ayrı düşünülebilmesi nedeniyle gerçeklikte de ayrı olduklarını savunur. Çünkü düşüncemizin gerçekliğe uymaması için bir gerekçe yoktur. Üçüncüsünde ise Descartes, Platoncu ruhun basitliği argümanına baş vurur. Buna göre ruh tüm zihinsel faaliyetlerinde bölünemez iken beden uzamlı olduğu için bölünebilir ve bu nedenle de eksilebilir. Halbuki bedenin eksilmesiyle ruhta hiçbir eksilme ortaya çıkmaz. Bu durum ruhun veya zihnin bedenden ayrı olduğunu ortaya koyar. Anahtar Kelimeler: Descartes, Ruh, Zihin, Beden, Basitlik