Stratejik Kent Yönetimi Sürecinde Yerel Dinamiklerin Marka Kent Yaratılmasındaki Rolü: Çanakkale İli Üzerinde Bir Değerlendirme


GÖRÜN M., SALIK S.

Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları9. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,., Malatya, Turkey, 7 - 09 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes