Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Potasyum Nitrat KNO3 Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar


Creative Commons License

Çoban H.

ANADOLU, (Ege Tarımsal araştırma Enstitüsü Dergisi), vol.12, no.2, pp.65-74, 2002 (Scopus)