Farede geliştirilen kanser modelinde serum lenfosit ve eritrositlerdeki NAD glikohidrolaz ADP ribozil siklaz aktiviteleri


COŞKUN Ö. , TÜRKER ŞENER L., NURTEN R.

20. Ulusal Biyofizik Kongresi, Turkey, 22 - 25 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey