İstanbul Boğazında Transit Gemilerin Kullandığı Seyir Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla İncelenmesi ve İyileştirilmesi


BAŞARANER M., YÜCEL M. A., ÖZMEN Ç.

HKM JEODEZİ JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, vol.46, no.106, pp.75-80, 2011 (Peer-Reviewed Journal)