Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

Çavuş Güngören S., Hamzaoğlu E.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.1, pp.107-124, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.3465
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.107-124
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The evaluation of the preservice teachers' views on the positive and negative aspects of an instructional model is important for the creation of appropriate educational environments. The aim of this research is to reveal preservice science teachers’ views about common knowledge construction model (CKCM) which integrating nature of science into their lesson plans. The research was designed as a case study from the qualitative research methodology. It was conducted within the Nature of Science and History of Science course and a total of 25 preservice science teachers participated. There are two data collection tools in this research. The first data collection tool is composed of open-ended questions about the CKCM, second is semi-structured interviews. Three preservice teachers in semi-structured interviews were determined on a voluntary basis. Content analysis was used in the analysis of the data. The results show that the preservice science teachers have both negative (time using and individual differences make the implementation difficult) and positive (self-learning, associate old and new knowledge) views about the CKCM. They expressed that the nature of science can be emphasized with this model. It has been stated that the application of the model may be time-consuming and difficult to apply in crowded classes. It was determined that directing preservice teachers to integrate nature of science into their lesson plans did not make a significant difference in the views of the model. Planning lesson plan with in other contexts that are prominent by the model, such as socio-scientific issues, the STSE(Science, Technology, Society, Environment), it is recommended to investigate whether the processes will produce similar results. 

Öğretmen adaylarının bir öğretim modelin uygulamadaki olumlu ve olumsuz yönleri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi uygun eğitim ortamlarının oluşturulması için önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM) ile bilimin doğasına yönelik ders planı hazırlayan öğretmen adaylarının bu model hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın araştırma modeli nitel araştırma metodolojisinden durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırma “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersi kapsamında yürütülmüş ve toplam 25 öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırmada iki farklı veri toplama aracı yer almaktadır. Bunlar; OBYM ile hakkında belirlenen açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış mülakatlardır. Yarı yapılandırılmış mülakatlarda katılımcı olan üç öğretmen adayı gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçlar öğretmen adaylarının modeli öğrencinin kendi kendine öğrenmeyi, eski ve yeni bilginin ilişkilendirmesi gibi olumlu; zaman kullanımı, bireysel farklılıkların uygulamayı zorlaştırması gibi konularda olumsuz değerlendirdikleri yönündedir. Ayrıca bilimin doğası özelliklerinin bu modelle vurgulanabileceğini ifade etmişlerdir. Modelin uygulanmasında kalabalık sınıflarda uygulamasının zor olabileceği belirtilmiştir. Öğretmen adaylarına bilimin doğasını ders planlarına entegre ederek planlama yapmaya yönlendirmenin modelle ilgili görüşlerinde önemli bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Sosyo-bilimsel konular, FTTÇ(Fen, Teknoloji, Toplum, Çevre) gibi modelin ön plana çıkardığı diğer bağlamlarda ders planlamaya yönlendirmenin ya da fen dışındaki başka bir alanla yaşanacak süreçlerin de benzer sonuçlar ortaya koyup koymayacağının araştırılması önerilmektedir.