Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B Enfeksiyonu/Aşılaması Hakkında Bilgi Düzeylerinin ve Aşılanma Durumlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

Alkan S., Önder T., Güçlü Kayta S. B., Akça A., Önder A., Sefer S., ...More

TOGÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.13-24, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: TOGÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.13-24
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu/aşısı ile ilgili farkındalığı, tutum ve davranışlarının araştırılmasıdır. Ayrıca öğrencilerin aşılanma/bağışıklık durumlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma verileri, online anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bir devlet üniversitesi tıp fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek geliştirilen, “Katılımcı Bilgi Formu” ve “HBV aşısı/HBV Bilgi ve Davranış Değerlendirme Formu” kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya %56,9’u kadın cinsiyette, yaş ortalaması 22,41±1,71 yıl olan toplam 274 tıp fakültesi öğrencisi katıldı. Katılımcıların %35’i 5. sınıf öğrencisi idi. Katılımcıların %32,8’ ini preklinik (Dönem 1,2,3), %67,2’ sini klinik (Dönem 4,5,6) sınıflarda eğitim gören öğrenciler oluşturuyordu. Katılımcıların %98,9’u HBV enfeksiyonunu ve aşısını duyduğunu ifade etti. HBV açısından en sık bilgi kaynağı okuldu (%77,7). Katılımcıların %75,5’si HBV aşısını olduğunu ancak %60,2’si bağışıklık durumunu bildiğini, %65,8’i HBV aşısını tıp fakültesine başlamadan önce olduğunu ifade etti. Katılımcıların %99,3’ü HBV aşısının güvenilir ve koruyuculuğu yüksek bir aşısı olduğunu, ancak %77’si HBV’nün bulaştırıcılığının düşük olduğunu düşündüklerini bildirmiştir. Sonuç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin mesleki riskleri nedeniyle HBV konusundaki tüm soruları doğru cevaplamaları ve tümünün aşılanmış olması beklenmektedir. Bu konudaki eğitimlerin, farkındalığın ve henüz aşılanmamış olanların aşılanma oranlarının arttırılması gerekmektedir. Anahtar kelimler: HBV, Hepatit B Virüsü, Hepatit B Virüs Aşısı, Tıp Fakültesi öğrencis