İnsan Hakları ve Din Semozyum Bildirileri Kitabı


AYENGİN T.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2009

  • Yayın Türü: Kitap / Diğer
  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale

Özet

Kur’an-ı Kerim insanların içerisinde saygın ve faziletli bir yaşam sürece-
ği dünya görüşü teklif eder. Bu dünya görüşü insanların başka insanlar tarafından
istismar edilmesini kabul etmez, tam aksine bununla mücadele
eder. Kur’an’ın ileri sürdüğü insan hakları o kadar zengin ve kuşatıcıdır
ki, modern İnsan Hakları söylemi henüz bu noktaya ulaşamamıştır. Bu
haklar şunlardır: Allah hakkı, ebeveyn hakkı, yaşlı hakkı, toplum hakkı,
komsu hakkı, çevre hakkı ve çocuk hakkı. Kur’an’ın öğretisi insanı korumayı
ve insanlığın gelişmesi için gerekli güvenli ve besleyici ortamın
oluşmasını amaçlar. İslam’da insan hakları çerçevesini ve İslam toplumlarının
ahlaki yapısını oluşturan ana prensip budur.