KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİNDE İŞ STRESİNİN İŞE BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ÇANAKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA


EŞİTTİ B., Demir Harputluoğlu D.

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.527-536

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.527-536
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Job stress causes many negative consequences and creates anxiety for employees and for human resource managers for a long time. Finding the cause of stress and reducing it, is expense deduction for employer and vital to a healthy work life for employees. The nature and amount of stress experienced by accommodation employees is not fully understood. In research applications questionnaire was preferred as a data collection method. The obtained data was analyzed by using statistical software packages. The research was carried out in accommodation businesses located in the province of Çanakkale. In this context, correlation and regression analysis results have shown that work stress is effective on work commitment and intention to leave in Hospitality Businesses. 

Key Words: job stress, work commitment, turnover ıntention, hospitality businesses, Canakkale.

 

İş stresi, birçok olumsuz sonuca yol açarak çalışanlar ve insan kaynakları yöneticileri için uzun zamandan beri kaygı oluşturmaktadır. Stresin nedenini bulmak ve stresi azaltmak işveren için gider indirimi, iş gören için ise sağlıklı bir iş hayatı sürme için hayatidir. Konaklama işletmeleri çalışanlarının yaşadığı stresin doğası ve miktarı tam olarak anlaşılmış değildir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması tercih edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için istatistiksel paket programlarından faydalanılmıştır. Araştırma Çanakkale ili sınırlarında bulunan konaklama işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda regresyon analizi sonuçları konaklama işletmelerinde iş stresinin işe bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.  Ek olarak, çalışanların pozisyonlarına göre (yani, yöneticiler, yönetim dışındaki çalışanlar), cinsiyet ve medeni duruma göre çalışanların stres farklılıklarının var olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu ampirik çalışma çeşitli otellerde çalışanlar arasında ortak iş streslerinin neler olduğunu saptamıştır.

Anahtar Kelimeler: iş stresi, işe bağlılık, işten ayrılma niyeti, konaklama işletmeleri, Çanakkale.