Severe Theophylline İntoxication Rhabdomyolysis Disseminated Intravascular Coagulopathy and Death Case Report


ÇEVİK Y., KAVALCI C., DAŞ M. , İZDEŞ S.

Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi