Türkiye’deki Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) yetiştiricilik sektörünün mevcut durumu


Kuyumcu N. S., Acarlı S.

6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023), Ankara, Turkey, 11 October - 13 November 2023, pp.285

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.285
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Yüksek miktarda protein ve düşük miktarda yağ içeriğine sahip olmalarının yanı sıra Omega-3 yağ asitleri ve vitamin-mineral bakımından zengin besin içerikleri sebebiyle çift kabuklu yumuşakça türlerine olan ilgi

Türkiye’de ve dünyada her geçen gün artış göstermektedir. Çift kabuklu türlerinden birisi olan Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis) ekonomik değeri ve tüketim popülaritesinden dolayı Türkiye’de son

yıllarda avcılık ve yetiştiricilik üretimi artan tek tür olarak istatistiklerde yerini almaktadır. Akdeniz midyesinin gerek iç gerekse dış piyasadaki talebini karşılamak üzere üretim çiftliklerinin kurulumuna ilişkin

başvurular son yıllarda artış göstermiştir. Bu bağlamda Akdeniz midyesi üretimi yapan tesislerin durumunu ortaya koymak ve geleceğe yönelik bir planlama yapmak sektörün doğru bir şekilde gelişimi açısından oldukça

önemlidir. Bu çalışmada, 2023 yılı Ocak-Nisan dönemini kapsamak üzere, Türkiye’de yetiştiricilik belgesine sahip toplam 47 Akdeniz midyesi üretim tesisi tespit edilmiş ve bu tesisler ile anket çalışması yapılmıştır.

Anket çalışmasında tesislerin kapasiteleri, alanları, üretim yöntemleri, personel durumları, pazarlama stratejileri ve karşılaştıkları sorunlara dair konularla ilgili istatistiki veriler alınmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma

ile midye üretim sektörünün gelişime açık bir sektör olduğunu ancak, malzeme temini ile birlikte kurdaki dalgalanmalar, yetişmiş personel ve bilgi eksikliğinin yanı sıra ulaşım ve lojistikte yaşanılan altyapı

eksikliklerinin en çok karşılaşılan sorunlar olduğu ortaya konulmuştur.