SANAL GERÇEKLİĞİN TETİKLEDİĞİ SEMPTOMLAR


Yenğin D.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

İletişim, insanın uzantısıdır. İnsanın çevresiyle olan ilişkilerinin temelinde iletişim bulunur. İnsan, ihtiyaçları doğrultusunda teknikler üretmiş ve bu tekniğin gelişimi beraberinde yeni teknikler doğurmuştur. Teknik, insanın doğa ile mücadelesinde elde ettiği bilgi; teknoloji ise bu bilginin toplumsallaşarak uygulanmasıdır. Son elli yıldaki teknolojik gelişmelere baktığımızda, gelişmenin en hızlı ve en yaygın alanı iletişim teknolojisidir. Dijitalleşme diye anılan bu alan, var olan gerçek düzlemin yanına bir de sanal dünya yaratmıştır. Bu çalışmada, sanal dünyanın günümüzde ve gelecekte bizlere yaşattığı/yaşatacağı sorunların neler olduğu/olacağı üzerinde durulmuş; önerilerle çözüme katkı sağlanması hedeflenmiştir.