Çalışanların İç Girişimcilik Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Bankacılık Sektörü Örneği


ALAMUR B., GÜMÜŞTEKİN G.

8. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ- ICE 2017, 14 - 16 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes