Enurezis saptanan erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin sonuçları


SANCAK E. B., AKBAŞ A., ALAN C., ERSAY A. R.

4. Ürolojik Cerrahi Derneği kongresi, 31 October - 04 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes