Enurezis saptanan erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin sonuçları


SANCAK E. B. , AKBAŞ A. , ALAN C. , ERSAY A. R.

4. Ürolojik Cerrahi Derneği kongresi, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri