ANALYSIS OF LANDSCAPING IN BARRIER-FREE PARKS FOR CHILDREN WITH SPECİAL NEEDS


Sağlık A., Kızılarslan O., Sağlık E.

WORLD CHILDREN CONFERENCE-II, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 21 - 23 May 2021, vol.1, pp.670-679

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.670-679
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In the city, there are different age groups, different genders, and physically different user groups. These user groups in the city can usually be categorized as normal and disabled users. Special needs included in this categorized group are people who lose their physical, cognitive, social and emotional feelings at different levels due to different reasons at birth or later. This group is also the people who do not conform to the requirements of life, called Standard Life, and who need accessible arrangements in social areas to be able to engage in independent movements. It is a psychological and sociological requirement for individuals with different physical, mental or characteristic features to spend time together without any disabilities. Especially in urban areas, designs that do not meet accessibility standards cause great disadvantages for user groups that are included in disability status. For this reason, physical, psychological, emotional and mental development of negativity can be seen. As these disadvantages will reduce the quality of life of the city, the wishes and needs of disabled users should be thoroughly analyzed in the planning, design and implementation process to be carried out, and the urban phenomenon should be strengthened by taking into account access, use and life factors. In this context, our study focused on landscape arrangements of barrier-free parks for children with special needs and evaluations were made. National and international standards for disabled users and literature surveys on the subject constitute the main material in the study. In this study, the standards determined to adapt the use of barrier-free parking spaces to the socio-cultural uses for disabled children were investigated. In the scope of the research; by examining national and international standards for disabled users, areas with hard floors (pedestrian paths, ramps, stairs, parking areas, resting pockets, sports areas, playgrounds), vegetation areas, water items, urban furniture (seating units, lighting elements, garbage boxes, telephone booths, toilets, sign/information boards) were examined. After the examination, a table will be created in which the standards are specified to put the standards into the materials and will result in proposal ideas. Keywords: Children, Special Needs, Landscape, Barrier-Free Park

Kent içerisinde farklı yaş gruplarında, farklı cinsiyette, fiziksel farklılık gösteren kullanıcı grupları bulunmaktadır. Kentteki bu kullanıcı grupları, genellikle normal ve engeli bulunan kullanıcılar olarak kategorize edilebilmektedir (Bayraktar, 2006). Kategorize edilen bu grup içerisinde yer alan engelliler; doğuştan veya daha sonrasında farklı nedenlerden dolayı fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal hislerini farklı düzeylerde kaybeden ve standart yaşam olarak adlandırılan hayatın gereksinimlerine uygunluğu bulunmayan, bağımsız hareketlerde bulunabilmesi için sosyal alanlarda erişilebilir düzenlemelere ihtiyaç duyan kişilerdir. Farklı fiziksel, zihinsel veya karakteristik özelliklere sahip bireylerin bir arada engelsiz bir şekilde zaman geçirmeleri psikolojik ve sosyolojik açıdan bir gereksinimdir. Özellikle kentsel alanlarda görülen ve erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan tasarımlar, engellik statüsü içerisinde yer alan kullanıcı grupları için büyük olumsuzluklar doğurmaktadır. Bu nedenle fiziksel, psikolojik, duygusal ve zihinsel gelişimlerinde olumsuzluklar görülebilmektedir. Bu olumsuzluklar kentin yaşam kalitesini düşüreceğinden, yapılacak olan planlama, tasarım, uygulama sürecinde engelli kullanıcıların istek ve ihtiyaçları iyice analiz edilmeli ve erişim, kullanım ve yaşam faktörleri göz önünde bulundurularak kent olgusu güçlendirilmelidir. Bu bağlamda çalışmamızda engelli çocuklar için engelsiz parkların peyzaj düzenlemeleri üzerine yoğunlaşılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada, engelli kullanıcılara yönelik Ulusal ve Uluslararası standartlar ve konu üzerinde literatür taramaları ana materyali oluşturmaktadır. Çalışmada engelsiz park alan kullanımlarının engelli çocukların sosyo- kültürel kullanımlarına uyarlanacak şekilde belirlenen standartlar araştırılmıştır. Araştırma kapsamında; engelli kullanıcılara yönelik ulusal ve uluslararası standartlar incelenerek, sert zemine sahip alanlar (yaya yolları, rampalar, merdivenler, otopark alanları, dinlenme cepleri, spor alanları, oyun alanları), bitkisel alanlar, su öğeleri, kent mobilyaları (oturma birimleri, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, telefon kulübeleri, tuvaletler, işaret/bilgilendirme levhaları) incelenmiştir. İnceleme sonrasında belirlenen standartların materyallere dökülmesi amacıyla standartların belirtildiği tablo oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Engelli, Peyzaj, Engelsiz Park