Bitkisel Ürün Kullanımında Serbest Eczane Eczacılarının Rolü: Karadeniz Bölgesi'nin 3 İlinde Pilot Çalışma


Kaya Yaşar Y., Renda G., Hüseyinoğlu B., Akyıldız O., Çan G., Sezen F. S.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.4, no.2, pp.147-154, 2021 (Peer-Reviewed Journal)