The Prevalance and Risk Factors for Violence Against Women A Field Study in Çanakkale Turkey Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı ve Risk Faktörleri Çanakkale Türkiye de Bir Saha Çalışması


GÖKULU G., ULUOCAK Ş., BİLİR O.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.8, pp.499-516, 2014 (Peer-Reviewed Journal)