İmmunkompetan Yaşlı Hastada Gelişen Herpes Zoster Oftalmikus: Olgu Sunumu


Creative Commons License

ALKAN ÇEVİKER S. , GÜNAL Ö., KILIÇ S. S. , Köksal E., Aygün C.

Medical Journal of Western Black Sea, cilt.3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29058/mjwbs.2019.2.4
  • Dergi Adı: Medical Journal of Western Black Sea

Özet

Herpes zoster enfeksiyonları, immunsupresif bireyler ile 45 yaş üstündekilerde daha sık görülür. Tüm Herpes zoster vakalarının %10-20’sini Herpes Zoster Oftalmikus vakaları oluşturur. Herpes Zoster Oftalmikus’un körlüğün önemli nedenlerinden biri olduğu bildirilmektedir. Herpes Zoster Oftalmikus tanılı olgumuz, bilinen immunsupresyonu olmayan risk faktörü olarak sadece ileri yaşı olan hasta olup, bu durum oldukça nadir görülmektedir. Sunulan bu olgu ile; Herpes Zoster Oftalmikus hastalığının erken tanısı ve topikal tedaviye ilaveten sistemik antiviral tedavi ile kalıcı görme kaybını önlenebileceğini vurgulamayı amaçladık.