İnsan Lenfositlerinde Polistren Nanoplastiklerinin (40nm) Genotoksik Hasar Frekansına Etkileri


Berber A. A., Akıncı Kenanoğlu N., Uysal İ., Aksoy H.

Mas 14th International European Conference on Mathematics, Engineering, Natural Sciences., Budapest, Hungary, 26 - 28 March 2021, pp.198

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Budapest
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.198
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Nanoplastikler, boyu 100nm’den küçük olan plastik parçacıklarıdır. Özellikle renksiz, şeffaf veya nano boyuta

kadar parçalanmış olan plastikler su kaynaklarında görünmez çöpleri oluşturarak ciddi tehlike haline

dönüşebilmektedir. Günümüzde plastiklerin parçalanması neticesi oluşan nanoplastiklerin adının “kirletici”

olarak bilinmesi pek de yaygın değildir. Çalışmamızda uygulama maddesi olarak kullanılan polistren

nanoküreleri (PNP) 40 nm çapında olup yoğunluğu 1,05 gr/cm3’ dür.

Yapılan bu çalışmada PNP’nin insan lenfositlerinde in vitro mikronükleus testi kullanılarak genotoksik etkileri

değerlendirilmiştir. Bu amaçla, 20-22 yaş arası sağlıklı sigara içmeyen yetişkin iki erkek ve iki kadından

periferik venöz kan alındı. Kültüre edilen bu kan hücreleri uygulama maddesi olan PNP’ye 48 saat boyunca

maruz bırakıldı. Uygulama maddesinin 0,001, 0,01, 0,1 ve 1 μg/mL konsantrasyonları kullanıldı. Elde edilen

sonuçlarla; mikronükleus frekansı ve sitokinez blok proliferasyon indeksi ortaya çıkartılarak polistren

nanonartiküllerinin kalstojenik/anaojenik etkileri değerlendirildi.