Beceri ve Değerler Eğitimi Açısından Açık Sınıf Uygulamaları


Creative Commons License

EVİN GENCEL İ.

Eğitimde Gelecek Arayışları, Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.745-763

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bartın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.745-763
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Open classroom is defined where students learn with groups in flexible sizes and in accordance with their personal development. Open classrooms are not divided by walls and doors. Open classroom became widespread first in the UK, then the USA and other countries after the Second World War, it became popular in 1960s and 1970s. Because of some reasons such as the high costs and difficulities encountered in implementation it had lost its popularity. Since the 1990s, educators re-focused on positive results of open classroom and its adaptability of today’s conditions has been discussed. There are some open classrooms in the USA, the UK, Canada, India, Lithuania and Australia. There is no evidence that implementation has been tried in Turkey. The investigation of 28 research studies were made in terms of values education and thinking skills. It also was aimed to contribute Turkish literature about open classrooms. 

Açık sınıflar, öğrencilerin esnek sayıdaki gruplar içinde, bireysel gelişimleri doğrultusunda öğrendikleri, duvarla bölünmemiş geniş öğrenme ortamlarıdır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan açık sınıflar, daha sonra ABD ve diğer ülkelerde yaygınlaşmıştır. 1960 ve 70’li yıllarda popüler olan açık sınıf uygulamaları, uygulama sürecinde yaşanan bazı güçlükler ve yüksek maliyet gibi nedenlerle güncelliğini yitirmiştir. 1990’lı yıllarda açık sınıf uygulamaları yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Kanada, Hindistan, Litvanya ve Avustralya’da açık sınıf uygulamasını sürdüren okullar bulunmaktadır. Türkçe alanyazın incelendiğinde açık sınıfların denenmemiş olduğu, açık sınıf/ okul kavramının, okulda ders saatleri dışında halka eğitim verilmesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Çalışmada dünyada yeniden gündeme gelmiş olan açık sınıf kavramı ve açık sınıf uygulamaları hakkında bilgi vererek bu uygulamaya dikkat çekmek, beceri ve değerler eğitimi açısından açık okul uygulamalarına ilişkin çalışmaları analiz etmek hedeflenmiştir. Bu amaçla 28 araştırma içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.