Investıgations on theHelianthusannuus L. GrownFromSeedsExposedtotheMagnetic Field


YALÇIN F. S. , KARABACAK E. , UYSAL İ.

Internaional Conference on Environment: SurvivalandSustainability – 2007, MAGOSA, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: MAGOSA
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)