Nikel. Demir. Çinko ve Bakır’xxın Carcinus eastuarii Nordo, 1847 Üzerine Toksisitesi


SELVİ K., AKBULUT M., KAYA H., ODABAŞI S., ODABAŞI D. A., ÇELİK E. Ş.

III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 27 - 29 August 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes